omaggio a sergio endrigo

KUD Lino Mariani, Daniel Načinović, Vesna Nežić Ružić, Teranke, Vito Dundara, Francesco Squarcia i Maer Službeni with Tin Ribaric... U petak 11.04. u 20 sati, Sveta srca, Pula.